reklama

Małżeństwo stanowi idealne podwaliny do stworzenia rodziny. Zadania rodziny wydają się być proste, chociaż w rzeczywistości niektórym parą stwarzają wiele trudności. Należy pamiętać, iż członkom rodziny należy stworzyć klimat miłości oraz bezpieczeństwa – klimat, który będzie pobudzał do rozwoju a nie stagnacji. Proste zadania, nie znaczą banalnie łatwe, jak już wspomniano wiele małżeństw ma problem z ich realizacją. Wpływ na klimat rodzinny a nawet budowanie rodziny dzień po dniu ma niewątpliwie dojrzałość osób jej tworzących – małżonków. Nasuwa się pytanie: kiedy więc w sposób odpowiedzialny i poważny człowiek może podejść do faktu podjęcia decyzji o małżeństwie czy rodzinie? Odpowiedź wydaje się być logiczna i prosta: wtedy, kiedy człowiek osiągnął pewną dojrzałość. Odpowiedź kryje w sobie mnóstwo wieloznaczności – bo czym jest owa dojrzałość?

Rodzaje dojrzałości małżeńskiej

Dojrzałość do małżeństwa ma wiele różnych znaczeń. Jedną z pierwszych, która zostanie opisana jest dojrzałość fizyczna. Dojrzałość fizyczna jest zdolnością, zdatnością organizmu do podejmowania zadań związanych z małżeństwem. Następna dojrzałość to dojrzałość seksualna – związana jest ona z dojrzałością fizyczną i przejawia się jako zdolność do współżycia seksualnego oraz związana jest ze sferą prokreacyjną, wydaniem potomstwa na świat. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest aspekt prawny, który wiąże się z osiągnięciem pewnego wieku, dzięki któremu prawo pozwala na zawarcie związku małżeńskiego, bądź uzyskanie zgody sądu na przyśpieszenie tego terminu. Bardzo ważną dojrzałością jest ta ekonomiczna, która związana jest z osiągnięciem samodzielności finansowej, uzyskaniem pracy zarobkowej czy możliwości mieszkalnych.

Według psychologów nie wszystkie rodzaje dojrzałości osiągane są w tym samym czasie, równocześnie. Młody, rozwijający się człowiek dość szybko wykazuje dojrzałość seksualną, lecz nie jest ona współmierna z dojrzałością prawną czy ekonomiczną. Idealną chwilę na zawarcie małżeństwa człowiek osiąga wówczas, kiedy wszystkie sfery dojrzałości są osiągnięte. Ówcześnie jest to bardzo wyidealizowana dojrzałość do małżeństwa – praktycznie nie zawsze możliwa.

Dojrzałość psychiczna do małżeństwa

Bardzo ważną rolę w dojrzałości do małżeństwa stanowi dojrzałość psychiczna. Małżeństwo spostrzegane jest przez społeczeństwo jako związek bardzo trwały, dlatego też nie może on być stworzony przez osoby niedojrzałe, dzieci. O dojrzałości do zawarcia związku małżeńskiego nie powinna decydować jedynie fizyczność, lecz przede wszystkim i w głównej mierze sfera psychiczna. Dojrzałości psychicznej nie da się ustalić prawnie, poddać regułom czy zmierzyć, należy poddać ją własnej samoocenie. Niektórzy badacze twierdzą, iż jest ona związana z wiekiem człowieka, lecz jej nie determinuje w sposób jednoznaczny. Każdy z nas pewnie zna ludzi młodych wiekiem, lecz dojrzałych psychicznie do podjęcia odpowiedzialności za drugą osobę i odwrotnie, ludzi dorosłych, lecz nieporadnych.

Empatia a dojrzałość psychiczna

Dojrzałość psychiczna w gotowości małżeńskiej jest bardzo ważną kwestią i mocno oddziaływującą w późniejszym małżeństwie. Aby dany związek małżeński był szczęśliwy, zgodny, wierny, ludzie, którzy go tworzą muszą potrafić wyczuwać potrzeby i oczekiwania współmałżonka. Nie chodzi tu tylko o te potrzeby zewnętrzne np. fizyczne potrzeby, lecz przede wszystkim potrzeby sfery emocjonalnej, psychicznej. Empatia, czyli współodczuwanie z drugą osobą powinna już się pojawić w okresie dojrzewania. Niestety nie zawsze dochodzi do jej uaktywnienia a wiele osób pozostaje na swoim egocentryzmie, oceniając i analizując wszystko jedynie z punktu widzenia własnych przyjemności. Ważne podkreślenia jest, że posiadanie umiejętności empatii jest warunkiem koniecznym, chodź jeszcze niewystarczającym, do zawarcia odpowiedzialnego małżeństwa. Jak już wspomniano, już w okresie dojrzewania człowiek powinien współczuć i wczuwać się w sytuację innych, lecz zwykle jeszcze nie potrafi podejmować odpowiedzialności za drugą osobę, działać dla jej dobra. Pełna umiejętność bycia z drugą osobą, przeżywania z nią, bycia odpowiedzialnym za nią oraz pełnienia dobra dla niej czyni dopiero osobę w pełni dojrzałą. Dopiero osiągniecie wszystkich etapów dojrzałości daje możliwość stworzenia pięknego i zgodnego małżeństwa.

Dojrzałość w małżeństwie

Współcześnie małżeństwa zawierane są z chęci woli a nie przymusu – z „miłości”, a jednak okazują się bardzo często nietrwałe. Psycholodzy twierdzą, iż dzieje się tak dlatego, że sami narzeczeni, którzy mówią o swojej miłości, sami nie zdają sobie sprawy ze swoich słów, nie wiedzą na ile są dojrzali oraz na ile dojrzała jest ich miłość. Dlatego też przed podjęciem decyzji o małżeństwie należy zadać sobie wzajemnie pytanie: czym dla mnie jest miłość? czy moja zdolność do miłości jest na tyle dojrzała, by mogła stanowić podwaliny trwałego związku?

Krzysiu mający 4 lata bardzo dobrze mówi, lecz niestety za mało, żeby uczęszczać do szkoły. Krzyś jest bardzo serdecznym chłopcem i darzy sympatią swoją koleżankę, lecz to za mało na podejmowanie poważnych decyzji. Krzysiu musi wyzbyć się egocentryzmu, osiągnąć pewien wiek, musi nie tylko chcieć przebywać z pewną, wybraną osobą, musi potrafić i chcieć wczuwać się w jej potrzeby, być za nią odpowiedzialnym i dawać jej wsparcie w złych i dobrych chwilach, nie licząc na to, że ktoś inny go wyręczy. Krzysiu, gdy osiągnie ten pułap jest dojrzały do małżeństwa, stworzenia rodziny, dalszego rozwoju.

reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj