reklama

Obrzęd błogosławieństwa Pary Młodej dawniej nazywany był przenosinami. Symbolizował on opuszczenie swojego domu rodzinnego przez przyszłych Małżonków, a w głównej mierze przez Pannę Młodą. Akt błogosławieństwa ślubnego był zawsze niezmiernie ważnym i niepomijanym obrzędem ślubnym i zazwyczaj odbywał się w gronie najbliższych członków rodziny, chrzestnych, bliskich przyjaciół czy druhen.

Według staropolskiej tradycji ceremoniał błogosławieństwa Młodej Pary swój początek miał w pożegnaniu, podziękowaniach oraz przeprosinach, które córka składała rodzicom i najbliższej rodzinie, przyjaciołom, jak i domowi (sprzętom, pokojom etc.), do którego miała już nigdy nie powrócić. Po pożegnaniu następowało błogosławieństwo. Błogosławieństwo rodziców było krótkim elementem tradycji i początkiem (wstępem) do sakramentu małżeństwa, który odbywał się w kościele. W minionych czasach orszak Pana Młodego jechał pod dom Panny Młodej, gdzie rodzice błogosławili ją przed wyjściem do kościoła. Z jednej strony było to symboliczne pożegnanie stanu panieńskiego oraz opuszczenie przez córkę domu rodzinnego, z drugiej natomiast zabezpieczenie jej przed złymi mocami. Dziś w złe duchy i moce mało kto wierzy, ale w moc błogosławieństwa – owszem duża część społeczeństwa. Jak w dzisiejszych czasach powinno więc wyglądać błogosławieństwo w polskich rodzinach?

Błogosławieństwo – czym jest błogosławieństwo?

Słowo błogosławieństwo wywodzi się od łacińskiego słowa „benedicto”, które z kolei jest zlepkiem słów „bene”- dobrze oraz „dicere” – mówić. Błogosławić („bededicere”) to mówić o kimś bardzo dobrze, chwalić go, dziękować, pozdrawiać, życzyć dobra i szczęścia, jak i przyzywać łaskawości Boga i innych ludzi. W wierze katolickiej uznaje się, iż błogosławieństwo, jakie rodzice udzielają swoim dzieciom pochodzi od Boga – nawet, jeśli tymi, którzy je wymawiają są ludzie. Dar Bożego błogosławieństwa oznacza życie w zgodzie, pomyślności, rozwój i pełnie, zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Tak pojmowane błogosławieństwo to wsparcie, jakiego Bóg udziela swemu stworzeniu. W Piśmie Świętym znaleźć można następujące słowa: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił” (Lb 6, 24-27). Opis błogosławieństwa znaleźć można również u bp. Józefa Wysockiego „Rytuale rodzinne”.

Dla osób wierzących błogosławieństwo jest wyjątkowo ważnym oraz symbolicznym wydarzeniem, a słowa, jakie wypowiadają rodzice stanowią źródło wsparcia i łaski na całe wspólne, przyszłe życie Młodej Pary. Rodzice błogosławią swoim dzieciom na nowej drodze życia, by Pan miał ich w swojej opiece, by całe życie żyli w spokoju i dostatku materialnym i duchowym. Dawniej wierzono, że bez udzielenia rodzicielskiego błogosławieństwa Młodej Parze nie będzie się wiodło w życiu. Błogosławieństwo miało im zapewnić pomyślność, szczęście oraz dostatek. Znak krzyża, wykonany na ich czołach, był życzeniem i prośbą rodziców, aby na ich nowej drodze życia opiekował się nimi Pan Bóg.

Błogosławieństwo ślubne – przygotowania do błogosławieństwa

Błogosławieństwo ślubne Młodej Pary powinno mieć miejsce w domu rodzinnym jednego z przyszłych małżonków, najczęściej jednak ceremonia ta odbywa się zgodnie z staropolską tradycją w domu Panny Młodej lub w przypadku dzisiejszych ceremonii, które organizowane są poza miejscem zamieszkania Młodej Pary i ich rodziców, w hotelu bądź mieszkaniu, gdzie aktualnie Młoda lub Młodzi mieszkają. Obowiązuje jednak jedna ważna zasada – ceremonia błogosławieństwa musi odbyć się zanim Młoda Para uda się do kościoła. Przed ślubem Pan Młody (o ile jest to możliwe) nocuje w domu swoich rodziców i w dzień ślubu przybywa wraz z nimi i gośćmi do domu Panny Młodej.

W trakcie błogosławieństwa powinni być obecni oboje rodzice (nie jest to warunek konieczny – jeśli życie potoczyło się inaczej bądź któryś z rodziców już nie żyje, powinny być osoby bliskie sercu) ze strony Panny Młodej, jak i Pana Młodego oraz bardzo często spotyka się również dziadków, pradziadków czy chrzestnych, jak i rodzeństwo, które również może udzielić błogosławieństwa. Może również być obecna bliska rodzina, przyjaciele, druhny, bądź inne osoby, które chcemy żeby w tym ważnym momencie były obok nas. Wszyscy zgromadzeni powinni być już odświętnie ubrani i gotowi na ślub. Ważne jest również, by miejsce błogosławieństwa było odpowiednio i ładne przygotowane na tą szczególną okazje. Na stole przykrytym czystym (bardzo często białym) obrusem należy postawić krzyżyk (pasyjka) a przy nim wodę święconą i kropidło, jak i żywe kwiaty. Za kropidło posłużyć mogą również gałązki mirtu. Zdarza się, że Młoda Para zamawia w kwiaciarni dodatkowy, malutki bukiecik do udekorowania stołu na czas błogosławieństwa. Czasami spotyka się, że na stole znajdują się również zapalone świece (niektórzy zapalają świece chrzcielne Młodej Pary), a także Pismo Święte.

Jak powinno wyglądać błogosławieństwo rodziców?

Ceremonia błogosławieństwa ma swój początek, gdy jedno lub oboje przyszłych małżonków prosi swoich rodziców i/lub dziadków, obojga stron o błogosławieństwo. Narzeczeni klękają przed zgromadzanymi rodzicami i gośćmi (w niektórych regionach Polski wymaga się, aby Młoda Para klęczała na czymś białym np. małym obrusie – co symbolizuje czystość intencji). Następnie jedna z uczestniczących w obrzędzie osób, może przeczytać fragment Pisma Świętego. Najczęściej jest to fragment Ewangelii według świętego Jana ( tekst z Pisma Świętego może być również wybrany przez Młodą Parę): „W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Oto słowo Pańskie” (J15, 9-12). Zgromadzeni odpowiadają „Chwała Tobie, Chryste”. Błogosławieństwo rozpoczyna matka Panny Młodej, następnie matka Pana Młodego, ojciec Pana Młodego oraz ojciec Panny Młodej. Po błogosławieństwu rodziców, pobłogosławić mogą również dziadkowie, bądź chrzestni czy rodzeństwo. Rodzice błogosławią swoje dzieci kciukiem znakiem krzyża świętego na czole, następnie kropią woda święconą i dają do pocałowania krzyż. Symbolicznie rodzice mogą również ucałować Młodą Parę w policzek, przekazując tym samym pocałunek pokoju.

W niektórych regionach po błogosławieństwie pary Młodej następuje obrzęd błogosławieństwa wianka i wiązanki ślubnej. Jest to jednak mniej znany obrzęd i nie zawsze praktykowany. Najstarszy z rodziców wypowiada następujący tekst: „Panie Boże, twórco wszelkiego piękna, pobłogosław ten wianek i kwiaty, które są znakiem nowego życia, jakim nas obdarowujesz, spraw, aby słudzy Twoi, którzy dzisiaj zawrą sakramentalny związek małżeński, żyli zawsze w Twojej łasce i okazywali Ci wdzięczność za powołanie ich do wspólnoty życia i miłości. O to Cię prosimy, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.”. Po tych słowach kropi wianek i wiązankę ślubną oraz wszystkich zgromadzonych wodą święconą. Po błogosławieństwie wszyscy razem mogą odmówić „Pod Twoją obronę…” polecając wszystkich a w szczególności Narzeczonych opiece Matki Najświętszej.

Błogosławieństwo Młodej Pary jest bardzo wyjątkową i wzruszająca chwilą dla wszystkich zgromadzonych, głównie dla Narzeczonych oraz ich rodziców i najbliższej rodziny. Bardzo często łzy kręcą się w oku nie tylko w oczach Panny Młodej, a nawet ojców przyszłych małżonków, dlatego też proponuje się ograniczyć się do bardzo krótkiego obrzędu.

Błogosławieństwo rodziców – gotowe teksty

Błogosławieństwo rodziców nie jest z góry założone (skodyfikowane), dlatego też Rodzice, jak i Młoda Para mają swobodę w wyborze formy oraz treści, w jakiej ono nastąpi. Bardzo często Narzeczeni klękają przed rodzicami prosząc ich o błogosławieństwo, mówiąc po prostu „Kochani Rodzice, (ewentualnie rodzice i dziadkowie) prosimy Was o błogosławieństwo” – można jednak znaleźć lub wymyślić inny tekst. Rodzice, jeden po drugim w odpowiedniej kolejności, powinien wypowiedzieć słowa błogosławieństwa, które również mogą sobie ustalić lub wzajemnie wymyślić – mogą one brzmieć następująco: „Na nową drogę życia błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bądźcie szczęśliwi i żyjcie w pokoju”. Rodzice mogą jednak pobłogosławić Młodą Parę w prostszy sposób („Niech Bóg wam błogosławi, Matka Boża otacza opieką, byście mieli szczęśliwą rodzinę i długie życie”) lub bardziej wyniosłym tekstem („Boże dobry Nasz Ojcze pobłogosław te Nasze dzieci, które złączyłeś w miłości, Niech będą dla Świata obrazem miłości Chrystusa i Kościoła, dozwól im razem dożyć szczęśliwej starości i obdarz potomstwem, a błogosławieństwo Twoje Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty niech im towarzyszy i pozostanie z nimi na zawsze.”).

   1. „Synu/Córko na nową drogę życia niech Cię błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.”
   2. „Jako Wasi rodzice cieszymy się, że odszukaliście siebie i odkryliście wielki skarb miłości, jaki Pan Bóg wlał w serce każdego z Was. Akceptujemy Waszą wolę i pragniemy Wam, jako narzeczonym udzielić naszego błogosławieństwa.”
   3. „Niech Bóg Wam błogosławi abyście idąc na wspólną drogę życia miłowali się wzajemnie stanowiąc jedno serce i jedną duszę. Dom, który założycie podtrzymujcie wspólnym wysiłkiem, nasze błogosławieństwo rodzicielskie niech Wam towarzyszy w każdym dniu Waszego życia. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.”
   4. „Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma. Tą miłością, która nigdy nie zawiedzie” Jan Paweł I
   5. „Boże dobry Nasz Ojcze pobłogosław te Nasze dzieci, które złączyłeś w miłości. Niech będą dla Świata obrazem miłości Chrystusa i Kościoła, pozwól im razem dożyć szczęśliwej starości i obdarz potomstwem, a błogosławieństwo Twoje Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty  niech im towarzyszy i pozostanie z nimi na zawsze”
   6. „Drogie dzieci polecam Was i Waszą miłość pod opiekę Matki Boskiej i z serca Was błogosławię.  W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.”
   7. „Boże dobry Nasz Ojcze pobłogosław te Nasze dzieci, które złączyłeś w miłości. Niech będą dla Świata obrazem miłości Chrystusa i Kościoła, pozwól im razem dożyć szczęśliwej starości i obdarz potomstwem, a błogosławieństwo Twoje Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty niech im towarzyszy i pozostanie z nimi na zawsze.”
   8. „Jako wasi rodzice cieszymy się, że odszukaliście siebie i odkryliście wielki skarb miłości, jaki Pan Bóg wlał w serce każdego z was. Akceptujemy Waszą wolę i pragniemy Wam, jako narzeczonym udzielić naszego błogosławieństwa.”
   9. „Boże dobry Nasz Ojcze pobłogosław te Nasze dzieci, które złączyłeś w miłości, Niech będą dla Świata obrazem miłości Chrystusa i Kościoła, dozwól im razem dożyć szczęśliwej starości i obdarz potomstwem, a błogosławieństwo Twoje Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty niech im towarzyszy i pozostanie z nimi na zawsze.”
   10. „Udzielam Wam błogosławieństwa na nową drogę życia, bądźcie szczęśliwi i żyjcie w pokoju.”
   11. „Kochane dzieci. Zapamiętajcie na zawsze słowa Saint – Exupery’ego:  „Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostanie.” Idźcie i cieszcie się swoją miłością. Błogosławimy Wam z całego serca, w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.”
   12. „Camus pisał: „Kochać człowieka to pragnąć razem z nim się zestarzeć…”  Mamy nadzieje, ze dożyjecie wspólnie sędziwych dni i będziecie się kochać tak samo jak dzisiaj. Tego Wam życzymy i błogosławimy z całego serca ten związek oraz Wasza miłość.”
   13.  „Drogie Dzieci! Bądźcie dla siebie zawsze najważniejszymi osobami na świecie, nie zapominajcie o rodzicach i napełnijcie miłością Wasz nowy dom. Bądźcie szczęśliwi!
   14. „Życie szczęśliwe jest przede wszystkim dla tych, którzy maja wsparcie swoich najbliższych. Pamiętajcie o tym, tworząc swoja rodzinę, która będzie już na zawsze częścią Naszej. Przyjmijcie nasze skromne, ale z serca płynące błogosławieństwo na nowa drogę życia.”
reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj