reklama

Ślub to jeden z najpiękniejszych dni w życiu. Powinien być także świętem spokojnym – żeby tak było, dokumenty do ślubu warto załatwić wcześniej niż na ostatnią chwilę i nie stresować się, że tuż przed ceremonią mogą wyniknąć jakieś trudności.

Dokumenty do ślubu cywilnego (Ślub cywilny)

Dokumenty do ślubu cywilnego

Na początku warto powiedzieć, że nie ma sensu panikować z powodu załatwiania przedślubnych formalności. Są one trochę pracochłonne, szczególnie, jeśli bierzemy ślub w mieście innym niż to, w którym mieszkamy, ale nie są skomplikowane. Dobrze jest załatwić wszystko odpowiednio wcześniej, tak aby nie dokładać sobie niepotrzebnych stresów tuż przed ślubem. Żeby wziąć ślub cywilny, należy przede wszystkim spełniać odpowiednie warunki – konieczne jest uzyskanie pełnoletniości przez oboje narzeczonych oraz nie pozostawanie przez nich w innym związku małżeńskim. Niedopuszczalne jest także zawarcie małżeństwa przez krewnych i powinowatych w linii prostej, rodzeństwo i przysposobionego z przysposabiającym. Istnieją jednak pewne wyjątki – kobieta, która skończyła 16 lat, a także spowinowaceni w linii prostej mogą zawrzeć związek małżeński za zgodą sądu (często wchodzą tu w grę okoliczności szczególne, takie jak na przykład ciąża). W małżeństwo nie mogą wstąpić ubezwłasnowolnieni całkowicie, a osoby chore psychicznie potrzebują zgody sądu.
Do niedawna ślub cywilny można było wziąć tylko w urzędzie stanu cywilnego. Teraz nie ma przeszkód, aby uroczystość odbyła się w plenerze – na łące, na plaży czy gdzie zamarzy sobie Para Młoda. Jeśli uroczystość ma mieć miejsce w urzędzie należy udać się do konkretnego USC, jeśli natomiast zdecydowaliśmy się na inną lokację, należy załatwić przedślubne formalności w USC właściwym dla niej miejscowo. Do urzędu należy zabrać ze sobą dokumenty tożsamości, dowód opłaty skarbowej (można zapłacić także w urzędzie – za sporządzenie aktu małżeństwa płaci się 84 złote, za udzielenie ślubu poza USC – 1000 złotych), ewentualnie zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa. Warto zauważyć, że zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem jest oczywiście możliwe, ale taka osoba musi odpowiednimi dokumentami poświadczyć, że według prawa swojego kraju może wziąć ślub. Urzędnik po zapoznaniu się z dokumentami ustala z narzeczonymi datę ślubu i przyjmuje od nich zapewnienie o braku przeszkód w zawarciu związku małżeńskiego, a także ewentualny wniosek o udzielenie ślubu w miejscu innym niż budynek USC. W dniu ślubu cywilnego, potrzebne są dokumenty tożsamości narzeczonych i ich świadków. Legitymować można się dowodem osobistym lub paszportem.
W jakich terminach należy dokonać formalności? Moment złożenia zapewnienia o braku przeszkód i ślub musi dzielić co najmniej miesiąc, ale nie więcej niż pół roku. Po upływie sześciu miesięcy zapewnienie trzeba złożyć raz jeszcze.

Dokumenty do ślubu kościelnego (Ślub kościelny – konkordatowy)

Dokumenty do ślubu kościelnego

Jeżeli para zamierza wziąć ślub kościelny, najłatwiej jest od razu załatwić ślub konkordatowy, unikniemy wtedy dwóch odrębnych ceremonii. Warunki jakie trzeba spełnić, żeby móc zawrzeć związek małżeński w kościele katolickim są takie same jak przy ślubie cywilnym, z tą różnicą, iż osoba rozwiedziona nie może takiego kolejnego małżeństwa zawrzeć, gdyż według prawa kanonicznego nadal pozostaje w związku małżeńskim.
Żeby wziąć ślub kościelny należy ukończyć nauki przedmałżeńskie oraz odbyć wizyty w poradni życia rodzinnego, a wystawione na spotkaniach zaświadczenia pokazać księdzu przy spisywaniu protokołu. Jest to niezbędny dokument do ślubu kościelnego zawierający informacje o narzeczonych, ma też stanowić potwierdzenie braku przeszkód – spisuje go ksiądz, podczas wizyty młodych w parafii na sześć do trzech miesięcy przed ślubem kościelnym. Ponieważ protokół jest długi i zawiera sporo pytań, trzeba na niego przeznaczyć więcej czasu. Księdzu należy dostarczyć do wglądu dowody osobiste, ostatnie świadectwo poświadczające naukę religii w szkole, a także wręczyć odpis aktu chrztu, na którym powinna być także adnotacja o bierzmowaniu. Z USC należy uzyskać zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego i również dostarczyć je księdzu (niedawno nastąpiła zmiana i takie zaświadczenie można uzyskać nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą ślubu, wcześniej były to trzy miesiące). Do parafialnych akt załącza się także zaświadczenie o zapowiedziach przedślubnych oraz potwierdzenie przystąpienia do dwóch spowiedzi. W dniu ślubu kościelnego, z dowodami osobistymi, przy podpisaniu dokumentów stawić się muszą świadkowie. Nie potrzebują oni innych dokumentów, nie muszą być też osobami wierzącymi.
W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa duchowny przekazuje dokumenty do urzędu stanu cywilnego, dzięki czemu małżeństwo istnieje także w świetle prawa polskiego.

Dokumenty do ślubu za granicą (Ślub za granicą)

Jakie dokumenty do slubu za granicąW przypadku ślubów zagranicznych, tak jak w przypadku ślubów w Polsce, obowiązują te same zasady jeśli chodzi o spełnianie odpowiednich warunków. Jeżeli nie ma przeszkód do zawarcia małżeństwa, należy dokonać formalności. Poszczególne kraje mogą mieć swoje dodatkowe wymagania, ale generalna zasada jest taka, że za granicą ślubu udziela polski Konsul albo Urzędnik Stanu Cywilnego. Gdy ceremonią kieruje Konsul, należy zgłosić się w ambasadzie na minimum dwa miesiące przez datą ślubu wraz z polskim dowodem tożsamości, swoim i świadka, polskim odpisem skróconym aktu urodzenia, dokumentem który potwierdza, że nie pozostaje się w związku Dokument do ślubu za granicą - USC małżeńskim oraz zapewnieniem, że nie ma przeszkód w zawarciu związku małżeńskiego. Należy też uiścić opłatę w odpowiedniej wysokości. Konsul może udzielić ślubu za granicą tylko osobom, które mają obywatelstwo polskie.
Jeżeli ślubu za granicą udziela obywatelom polskim urzędnik zagranicznego USC, trzeba przedstawić dokument stwierdzający, że prawo polskie zezwala na zawarcie małżeństwa. Taki dokument w Polsce wydaje dowolny USC, a za granicą – Konsul. Żeby uzyskać zaświadczenie, trzeba przedstawić polski dokument tożsamości, polski skrócony odpis aktu urodzenia, wspomniane wyżej zapewnienie, dokumenty poświadczające stan cywilny narzeczonych oraz podanie o zaświadczenie.

reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj