Co zmienia się po ślubie?

0
1603
Co zmienia się po ślubie?
reklama

Mówi się, że ślub to tylko zbędny papierek, który nic nie wnosi do związku. Otóż przysięga małżeńska zmienia wiele w naszym życiu, pozwala nam poznać się od nowa. Otwiera nowy rozdział pełen niespodzianek, tajemnic, rozczarowań… To wspólna wędrówka poprzez cały szereg przywilejów, praw i obowiązków.

Małżeństwo to nie tylko formalność. To zobowiązanie i ciągła praca nad dwojgiem ludzi. Kluczem do udanego pożycia małżeńskiego jest rozmowa. Zaczynamy zauważać nieodkryte cechy charakteru drugiej osoby, uczyć się siebie wzajemnie. Zaślubiny ułatwią odniesienie się do różnych sytuacji, które mogą nam się w przyszłości przytrafić.

Kłótnie w związku małżeńskim, czy to normalne?

Masz trudny charakter? A może zbliżają się „te” dni?! Każdy powód jest dobry do kłótni. W naszej cywilizacji twierdzi się, że udane małżeństwa to te, w których panuje spokój. Nic bardziej mylnego. Kłótnia małżeńska jest dobra, gdyż pozwala na pozbycie się bariery pomiędzy małżonkami. A to, że któreś z was ma odmienne zdanie wzbudzi ciekawość swojej osoby.

Kłótnie w małżeństwie są normalne. Bycie żoną/ mężem to trudny zawód, ale wdzięczny. Musimy nauczyć się rozmawiać ze sobą i wspólnie rozwiązywać wszelkie problemy- nawet te najmniejsze. Najważniejsze, żeby znaleźć złoty środek.

Jak sprawić, aby związek po ślubie nadal był gorący?

Na początek trzeba zastanowić się nad wyobrażeniem wspólnej przyszłości. Warto poruszyć nie tylko kwestię dzieci, ale również wspólnych oczekiwań oraz pragnień, gdyż to one będą rozwijać naszą bliskość. Wówczas możemy liczyć na to, że mąż ograniczy wypady z kolegami na piwo, na korzyść wspólnego spędzenia czasu między innymi na wspólny wypad w góry.

Miło także będzie zaskoczyć drugą połówkę bez okazyjnym śniadaniem do łóżka. Nie potrzeba wielkiego udziału, aby pojawił się na twarzy uśmiech drugiej osoby. Podarowanie ukochanej coś słodkiego na dobry początek dnia przełamie lody i wieczorem możemy spodziewać się rewanżu na przykład w postaci założenia seksownej koszuli nocnej. Być może stwierdzicie również, że duże łóżko wcale nie jest Wam potrzebne, bo będziecie chcieli być skazani na całonocne przytulanie. Wspólne oglądanie filmów plus kieliszek wina rozpali wasze zmysły… Wskazane również jest zaproszenie męża na randkę. Nie musi być to wyszukane miejsce. Czasami wystarczy salon, do tego pizza. Bo kto nie lubi pizzy? Pamiętajmy, że „do tanga trzeba dwojga”. Zobowiązanie leży po obu stronach. Najważniejszy jest pierwszy krok.

Korzyści zawarcia małżeństwa

Nowe nazwisko – ślub daje możliwość zmiany nazwiska. Pomimo kilku możliwości, to niezmiennie wiele par wybiera opcję nazwiska jednoczłonowego. Zazwyczaj żona przyjmuje nazwisko męża. Osoby trwające w związku partnerskim nie mają takiej perspektywy. Wobec tego można ująć, że przejęcie nazwiska po ślubie jest przywilejem. Wydawać by się mogło, że nowe nazwisko nic nie zmienia. Prawda jest taka, że oprócz nowych dokumentów otrzymujemy nową tożsamość.

Powinowactwo – zawierając związek małżeński, w prezencie otrzymujemy powinowatych. Powinowaci to bliscy osoby, którą poślubiliśmy. Oznacza to, że na zawsze pozyskujemy teścia i teściową (w przypadku rozwodu powinowactwo nie ustaje).

Należy zaznaczyć, że powinowaty pierwszego stopnia w linii prostej – teściowa i teść, jak również powinowaty drugiego stopnia w linii prostej- dziadkowie współmałżonka oraz powinowaty drugiego stopnia linii bocznej- rodzeństwo współmałżonka, mogą być zwolnieni ze składania zeznań w formie świadka w procedurze administracyjnej, karnej, a także w postępowaniu cywilnym. Trzeba mieć na uwadze, że powinowaty zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia jednostki, dla której testament zakłada dobro, nie może być obecny podczas spisu testamentu. Wypada jeszcze wspomnieć, że powinowactwo zawiera jeszcze pewną przeciwność. Jest to przeszkoda małżeńska- powinowaci w linii prostej nie mogą zawrzeć ze sobą ślubu.

Wspólnota majątkowa – w dniu zawarcia związku małżeńskiego zaistnieje układ wspólnoty małżeńskiej. Określa ona to, że dobra materialne nabyte wspólnie w czasie istnienia małżeństwa są dzielone na pół, chyba że wcześniej małżonkowie zawarli pomiędzy sobą rozdzielność majątkową (intercyzę).

Wspólne rozliczanie się po ślubie – pary żyjące w konkubinacie nie są zdolni do wspólnego rozliczania się. Tylko małżeństwa mają możliwość wspólnego rozliczania deklaracji podatkowej, oczywiście pod warunkiem, że zachowali wspólność majątkową. Okazuje się to pożyteczne zwłaszcza dla małżeństw, w których jedna z osób ma większe wpływy otrzymuje przywilej rozliczania się z wedle podwyższonej stawki stawki podatkowej. W tym przypadku na miejsce 18% trafia się 32%.

Dziedziczenie po ślubie – w związku z zawarciem małżeństwa następuje bardzo ważna zmiana, dotyczy ona dziedziczenia. Polega ona na tym, że w razie śmierci jednego z małżonków sprawy darowizn i spadków są korzystne. Gdyż do pierwszego kręgu podatkowego zaliczamy między innymi małżonka. Dzięki temu otrzymane darowizny nie ulegają opodatkowaniu.

Ubezpieczenie zdrowotne – kiedy jedno z małżonków nie ma zatrudnienia, toteż nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego. Bowiem małżeństwo pozwalana to, aby osoba, która posiada zatrudnienie i ma odprowadzane składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), mogła dopisać pod swoją osobą nieubezpieczonego współmałżonka. Przez takie działanie małżonek, który opłaca składki zdrowotne nie będzie obarczony dodatkowymi kosztami, a dzięki temu osoba niepracująca będzie mogła korzystać nieodpłatnie z wizyt u specjalistów.

Wdowia emerytura (renta) – w sytuacji śmierci jednego z małżonków przysługuje prawo do pobierania renty rodzinnej. Trzeba jedynie spełnić następujące warunki:

  • osoba starająca się o przedwczesną rentę musi ukończyć 50 lat lub być niezdolna do pracy,
  • kiedy wyżej wymieniona osoba wychowuje jedno lub więcej dzieci (w tym wnuki, albo rodzeństwo) które nie ukończyło 16. roku życia, bądź 18. rok życia w czasie trwania edukacji, albo są zupełnie niezdolne do pracy.
  • kiedy wdowa/ wdowiec nie spełnia wymagań do uzyskania renty, a nie ma innego źródła dochodu,wówczas może starać się o okresową rentę rodzinną. Okresowa renta obejmuje jeden rok od momentu śmierci współmałżonka. Jednakże istnieje pewne ostępstwo. Można pobierać rentę poprzez branie udziału w szkoleniach zapewniających kwalifikacje pozwalające na podjęcie pracy zarobkowej- lecz nie dłużej niż przez dwa lata.
  • w sytuacji, gdy osoba pobierająca rentę wychowuje conajmniej jedno dziecko

Reprezentacja i prawa w małżeństwie – w sytuacji upływającej przeciwności losu obejmującej jednego z głowy rodziny, druga może skorzystać w sprawowaniu kontroli w sprawach powszednich. Przede wszystkim ma prawo do pobierania należytych dóbr materialnych bez pełnomocnictwa, ale tylko wtedy, gdy małżonek nie wzniósł sprzeciwu.

Prawo do korzystania z mieszkania po ślubie – prawo reguluje swobodę korzystania z mieszkania jak i sprzętów gospodarstwa domowego (pralka, lodówka, TV) przez małżonka znajdujących się w pomieszczeniach. Dotyczy to również w sytuacji kiedy w małżeństwie podpisano intercyzę.

Obowiązki i zaspokajanie potrzeb rodziny w małżeństwie – po ślubie małżeństwo jest zobowiązane spełnić małżonkowie mają obowiązek zaspokajać potrzeby rodziny po ślubie- oczywiście w miarę swoich możliwości majątkowych oraz zarobkowych, a także zgodnie ze swoim zasięgiem sił. Zaspokajanie potrzeb rodziny ma prawo podlegać w pełni bądź częściowo, na własnych pragnieniach w ognisku domowych, jednocześnie też dbanie o wspólne gospodarstwo domowe. Jednakże ważną informacją jest to, że jeśli któreś z małżonków nie zobowiązuje się do wypełnienia danych obowiązków, a małżeństwo tkwi we zgodnym wspólnym życiu, to sąd ma prawo żądać, aby honorarium za pracę bądź inne należne zobowiązania będące własnością tego współmałżonka, były wypłacane do rąk własnych drugiej osobie w małżeństwie

Domniemanie ojcostwa po ślubie – jak wskazuje kodeks rodzinny i opiekuńczy, że jeśli dziecko przyszło na świat w momencie trwania małżeństwa lub też przed upływem trzystu dni od jego poprzestania bądź unieważnienia, wówczas wnioskuje się, że dziecko wywodzi się od męża matki. Może zdarzyć się taka sytuacja, że matka po raz kolejny wyjdzie za mąż w okresie tych trzystu dni i urodzi potomka w momencie trwania nowego małżeństwa wtedy domniemywa się, że obecny mąż matki jest ojcem dziecka. Domniemanie ojcostwa może być podważone jedynie wynikiem powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

Adopcja w małżeństwie – zgodnie z polskim prawem, tylko małżeństwa mają prawo do przysposobienia (adopcji) dziecka. Kodeks rodzinno opiekuńczy nie przewiduje adopcji dziecka przez dwie osoby o tej samej płci jak i par utrzymujących się w związku konkubenckim. Odnosi się to również do sytuacji, kiedy jeden z partnerów będący w konkubinacie jest biologicznym rodzicem dziecka.

Rozwód małżonków – konkubenci chcący rozstać się nie ponoszą żadnych konsekwencji, natomiast w małżeństwie wygląda to trochę inaczej. Zakłada się, że małżeństwo powinno być trwałe i wieczne. Jeśli małżonkowie zadecydują, że chcą się rozstać wtedy zmuszeni są przynajmniej raz do spotkania się w sądzie. To jest jedyna zapłata jaką będą musieli ponieść w zamian za przywileje, których nie posiadają związki nieformalne.

Alimenty po zaprzestaniu małżeństwa – za świadczenie przysyłania środków utrzymania odpowiadają krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. Jeśli w ewentualności, kiedy byliście małżeństwem, a Wasz związek małżeński stał się unieważniony, rozwiązany lub orzeczono separację, to wtedy powinność alimentacyjna krewnych pozostaje uprzedzona poprzez zobowiązanie dostarczenia środków wyżywienia poprzez byłego małżonka.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. Poz. 682)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego tj. z dnia 31 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny tj. z dnia 30 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego tj. z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1904)
Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 833)
Ustawa z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. z dnia 7 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032)
Ustawa z dnia z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tj. z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383).

reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj